Προφίλ

Το λογιστικό γραφείο με υπεύθυνο τον Στρατάκη Ηλία, διαθέτοντας μακρά εμπειρία στο αντικείμενο και γνώση σε τομείς όπως οργάνωση, εποπτεία και ενημέρωση λογιστηρίου, εργατικά, μισθοδοσία κ.α., αναλαμβάνει υπεύθυνα την διεκπεραίωση κάθε είδους λογιστικής ανάγκης της επιχειρήσεως σας.

Με γνώμονα πάντα την εξέλιξη της επιχείρησής σας, εργαζόμαστε μεθοδικά, αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές .

stratakis-elias-card